Laen.ee blogi Uudised, kampaaniad ja parimad pakkumised!
Uus aasta avab meile uusi väljavaateid!
Uudised

Uus aasta avab meile uusi väljavaateid!

Aasta algus: plaanid, lubadused, raha kulutamine.

Aastanumbri vahetumisel on saanud kenaks traditsiooniks vaadata tagasi möödanikule ning mõelda sellele, mida põnevat on pakkuda uuel, tuleval aastal.

Teadlikult tehtud plaanid aitavad saavutada paremat homset!

Plaanide tegemine on uue aasta saabumise vaates muutunud paljude jaoks traditsiooniks. Inimesed mõtlevad möödanikule ning mõtestavad ümber seda, mis neid päriselt õnnelikuks teeb. Aasta kokkuvõte on hea võimalus nägemaks, millega oldi viimasel aastal rahul ning mille puhul oleks olnud oodatud paremat tulemust.

Üsna iseenesest mõistetavalt on uueks aastaks tehtavad plaanid inimeste lõikes erinevad nii valdkonna kui ka olemuse poolest. Suurem osa neist on seotud elustiili muudatustega. Miks muidu on eriti aasta alguses võimalik märgata spordisaalide massilist täitumist? Eks ikka seetõttu, et inimesed on võtnud omaks plaani tegeleda oma füüsisega.

Kombed ja harjumused on visad muutuma mitte üksnes käega katsutavas, vaid ka finantsilises mõttes. Täiesti tavapäraseks on kujunenud olukord, kus inimesed tunnevad vajadust senistes sissetulekutes (eelkõige sissetulekute suuruses) midagi muuta. Selleks leidub mitmesuguseid võimalusi, kuid traditsioonilisemad neist on enesetäiendus ning läbi selle uue ning rahalises mõttes tasuvama sissetulekuallika ehk töökoha leidmine. Uus aasta pakub selliste plaanide tegemiseks ideaalse ajastuse!

Millised lubadused meelitavad raha ligi?

“Kus on, sinna tuleb juurde” - mõttekõlks kõlab lootustandvalt, kuid rahaga seonduva puhul ilma vaeva nägemata reeglina siiski ei kehti. Võib öelda, et meie finantsid on tihedalt seotud erinevate isiklike tõekspidamiste ning harjumustega. Viimased on eriti olulised just rahaliste ressursside kasutamise ehk kulude vaatevinklist. Sisuliselt tähendab see, et kulutamine ise on seotud võimega ohjata oma soove, mis kahjuks ei pruugi alati tegelike võimalustega kooskõlas olla.

Igavikuline küsimus, kuidas vaba raha juurde tekitada, ei kao lähiajal nähtavasti kuskile. Kõige tähtsam lubadus, mille selles valdkonnas endale anda saame, on lubadus teha pingutusi ressursside tekitamise ning nende tulemusliku säilitamise nimel. Muudatused on kahtlemata võimalikud, kuid on siiski seotud sellega, kui suurt vabadust iseenda käitumisele lubame. Võib öelda, et rahaga seotud ning positiivse alatooniga muutused sõltuvad peamiselt ikka inimesest endast.

Kui me anname endale lubaduse olla töökad, pingutame selle nimel, et raha sissevool ei peatuks ning käitume vastutustundlikult kõiki oma kulutusi silmas pidades, siis võib olla kindel, et raha kui ressurss hoiab end magnetina katkematult meie läheduses.

Kuidas raha “õigesti” kulutada?

Rahasse tuleks suhtuda aupaklikult. See teadmine on oluline kõiges raha puudutavas, kuid eriti teravalt käib just raha kulutamise kohta. Mida see siis täpsemalt tähendab? Eks ikka seda, et rahasse hooletult suhtudes on üsna tõenäoline oht sellest sootuks ilma jääda. Seega tuleks kõik tehtavad kulutused, nii planeeritud kui ka planeerimata, teha hoolikalt läbi mõeldes, sest muidu võib sattuda ootamatusse olukorda, kus raha sihitult tuulde loopides see üldse otsa saab.

Juba eelnevalt mainitud põhimõte: rahaga seoses tasub alati plaane teha, on igati omal kohal. Et saada kõige parem ülevaade oma tegelikust rahalisest seisust, on rangelt soovituslik omada igakuist eelarvet, mis kajastaks piinliku täpsusega kõik sissetulekud ning väljaminekud. Eelarve koostamine võiks olla üks uue aasta lubadustest nendele, kes sellist regulaarset kaardistamist oma rahaasjadest igapäevaselt sisse pole viinud. Eelarve omamine annab täpse ülevaate, millele oma raha kulutad ning kus peituvad potentsiaalsed säästukohad!

Raha tuleks kulutada õigetele asjadele, kuid tähtis on ka oma väikeseid salasoove silmas pidada. Kõlab mõistlikult? Selles lauses on oma tõde olemas. Nimelt ei tasu raha kulutada iga ettejuhtuva asja peale, sest muidu võib juhtuda, et tühja-tähja peale kulub oodatust rohkem, kuid tõeliselt vajalikud asjad jäävad raha ootamatu lõppemise tõttu siiski soetamata. Selleks, et saada aru, mis on tõeliselt oluline, tasub rahaga seotud prioriteedid paika panna, et need pidevalt silme ees oleksid.

Kuluta vaid seda raha, mis päriselt olemas on! Kõlab üsna klišeelikult, kuid tasub alati meeles pidada. Kuna paljud asjad finantseeritakse praegusel ajal laenuga, siis võiks seda mõtet vaadelda ka veidi teise nurga alt. Nimelt on rahaliste kohustuste ehk laenude puhul oluline järgida põhimõtet, et kõik need pole kurjast, kui nende võtmisel on lähtutud vastutustundlikkuse printsiibist.

Uue aasta tähtsaim soovitus - hakka raha säästma!

Säästmine ei saa olla juhuslik tegevus ning seetõttu seostatakse seda tavaliselt kindlate eesmärkide täitmisega. Kõige loogilisem põhjendus, millega selgitada vajadust raha säästa, on kulude kokkuhoid või kogumine mingi kindla soovitud eesmärgi nimel. Teiste sõnadega võib öelda, et kui säästmine satub olema sihitu tegevus, siis on rajalt kõrvale kaldumine üsna tõenäoline stsenaarium. Seetõttu soovitame tulemusliku säästmise nimel määratleda põhjused, miks seda vaja teha on.

Esimene ning kõige suurem põhjendus, mille nimel säästa, on soov omada rahatagavara. Inimestele on
hingerahu alati tähtis olnud ning sellest ei erine kuidagi soov olla majanduslikult kindlustatud. Rahatagavara on oluline omada just ootamatuteks väljaminekuteks, sest teatavasti vajadus lisaraha järele ei hüüa tulles! Harvad pole ka sellised juhud, kus raha pannakse kõrvale mitme erineva eesmärgi tarbeks - meelerahufond, reisifond, koolifond on vaid üks näide mitmest erinevast, kuid küllaltki võrdse tähtsusega eesmärgist, mille poole raha säästmise toel püüelda.

Säästmise kohta võib öelda, et see ei ole pelgalt “järjekordne rahaga seonduv mõtteviis”, vaid terviklik elustiil, mis vajab keskmisest kõrgemat pühendumist. Kelle jaoks säästmine on senini olnud võõras teema, võib uue harjumuse sissetöötamine veidi aega võtta, kuid sellest pole midagi. Algav aasta ongi just sobiv aeg uutmoodi kommete sisseseadmiseks isegi, kui need alguses pisut hirmutavad tunduvad.

Soovime omalt poolt abiks olla ning välja käia mõningad säästmisele kaasa aitavad nipid. Loe läbi meie soovituste TOP ning mõtle, millistest võiks just Sinule uue elustiiliga harjumisel kasu olla:

- tee kindel otsus säästmiseks ning ära tagane sellest;
- kasuta eesmärgistatud säästmist ehk kogumist kindla eesmärgi täitmise tarbeks (reisimine, enesetäiendus või puhver ootamatuteks kulutusteks), see inspireerib!
- tee läbimõeldud ostuotsuseid, mis põhinevad soodsamate alternatiivide eelistamisel;
- sea eelarve planeerimisel sisse eraldi rida säästmiseks ning määra kindel % sissetulekutest, mille mainitud eesmärgi nimel kõrvale paned;
- igakuiste arvete tasumisel hoolitse kõigepealt säästuarve täitmise eest;
- kasuta säästmiseks eraldi pangaarvet või tähtajalist hoiust, millel puudub pangakaardiga ligipääs - nii suudad end ahvatlustest raha kulutada paremini eemal hoida;
- kõiksugused lisasissetulekud tasub samuti suunata säästufondi, et oma soovitud eesmärgid kiiremas tempos täita.


Placet Group OÜ soovib enda olemasolevatele ning tulevastele klientidele uuel aastal kindlameelsust rahaga seotud plaanide tegemisel!