Laenuabi

Vastused korduma kippuvatele küsimustele

Sellele lehele on kogutud korduma kippuvad küsimused, mis puudutavad Laen.ee teenuseid. Kui Teil tekkis küsimus meie laenude kohta, millele Te siit vastust ei leidnud, võtke kindlasti ühendust meie klienditeenindusega.

See võib juhtuda juhul, kui Teie nimi ja pangakonto ei kattu või panga töös on tekkinud häired. Soovitame kontrollida saaja nime ja konto numbrit. Sampo, SEB ja Swedbanki klientidele kanduvad laenusummad üle tavaliselt ühe tunni jooksul, teiste pankade arvetele väljastame laenusumma ühe pangapäeva jooksul, ehk tavaliselt tööpäevadel enne kella 15 tehtud taotlustele jõuab laenusumma mõne tunni jooksul, peale kella 15 jõuab järgmise tööpäeva hommikul. Kui Te ei ole raha saanud ühe tunni jooksul, siis saatke palun teade oma murest aadressile info@smsraha.ee ning lisage oma ees- ja perekonnanimi, isikukood ja laenu number.

  • Kas kõik eelnevalt võetud laenud on tagastatud?
  • Kas Teil on võlgnevusi Krediidiinfos? (selle kohta saate informatsiooni, kui võtate ühendust Krediidiinfoga, täpsemalt vaadake http://www.krediidiinfo.ee)
  • Kas Teie vanus vastab meie reeglitele (18-65 aastat)?
  • Kas registreerimisel kasutasite õigeid andmeid?

Arve on PDF formaadis ning selle avamiseks on Teil vaja Acrobat Reader programmi, mille saab alla laadida siit.

Kui taotlus on jõudnud meieni ning raha Teie kontole on juba üle kantud, siis tagastamisele kuulub summa, mis on märgitud arvel. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta. Laenu maksetähtaega on võimalik edasi lükata, tasudes laenu pikendamise tasu.

Laenu tagasimaksmine toimub Teie e-posti aadressile saadetud või laenu keskkonnas oleva arve alusel. Ärge unustage märkida laenu numbrit, vastasel juhul Teie ülekannet me ei aktsepteeri.

Laen tuleb tingimata tagastada hiljemalt Teie laenutaotluses kokkulepitud maksetähtajaks. Kui laen ei ole tähtajal tagastatud, anname me nõude inkassofirmale, millega kaasnevad lisakulutused laenu sissenõudmise eest. Laenu tasumata jätmisel võivad Teil tekkida raskused edaspidiste laenude taotlemistega ka teistes krediidiasutustes.